Itineráře

Nemusíte kopírovat itineráře, které Vám nabízejí cestovní kanceláře!

Po společné diskuzi vymyslím itinerář pro Vás na míru. Přizpůsobím ho tomu, co byste určitě za dovolenou chtěli zvládnout vidět, Vašim představám, fyzické kondici, finančním možnostem, pohodlnosti při transportech z místa na místo, Vašemu jazykovému vybavení.

I když v tomto případě nebudu cestovat s Vámi, budu se snažit do itineráře zapracovat a zahrnout veškerá fakta, která pak na místě budete potřebovat (doporučení hotelů s adresami a kontakty, informace o transportu z místa A do místa B – ceny, jízdní ����������ády či odjezdová místa, plánované zájmové body a pamětihodnosti, místní zajímavosti atd.)

